Безопостност по пътищата

Безопасността по пътищата е от първостепенно значение за осигуряване на благосъстоянието на всички участници в движението. Тази кампания има за цел да повиши осведомеността за значението на пътната безопасност и да информира обществеността за безопасните практики на пътя. Тя насърчава използването на предпазни средства, като например предпазни колани и каски, и популяризира значението на спазването на правилата за движение.

Кампанията има за цел също така да подчертае опасностите от безразсъдното шофиране и въздействието, което то може да има не само върху водача, но и върху другите участници в движението. Тя подчертава необходимостта от безопасни практики за шофиране, за да се предотвратят произшествия и да се защити животът.

Освен това кампанията предоставя ресурси и информация за това как да бъдем отговорни участници в движението по пътищата и популяризира инициативи, насочени към повишаване на безопасността по пътищата.
Спонсори
Партньори