Отворено писмо за ползите от електрическите тротинетки като гъвкав и екологичен транспорт на бъдещето

От: Българската Асоциация за електромобилност (БАЕМ)

До: Томислав Дончев
Заместник министър-председател
До: Младен Маринов,
Министър на вътрешните работи
До: Росен Желязков
Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
До: Малина Крумова
Председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“
До: Диана Ковачева
Омбудсман на Република България

В България през последните две години са внесени повече от 5 000 електрически тротинетки с мощност до 300W и максимална скорост до 30км/ч по данни на официалните вносители. Съществуват и много други видове и класове микроелектрически превозни средства, но към настоящия момента те са много по-малко.

Ползите от този нов вид начин на придвижване в градска среда са много, като тук ще си позволим да изброим основните:

  • Електрическите тротинетки допринасят изключително за опазването на околната среда – средно годишно всяка електрическа тротинетка спестява 240кг CO2 изхвърлени вредни емисии в атмосферата;
  • Внесените в България електрически тротинетки са повече от 5 000, което би означавало годишно спестени повече от 1 187 727,74 кг CO2 ;
  • Електрическите тротинетки са много по-безопасни в сравнение с алтернативи като автомобилите и мотоциклетите.
  • Електрическите тротинетки са най-достъпни, икономични и изгодни от финансова гледна точка;
  • Електрическите тротинетки към настоящият момент са най-евтиният моторизиран транспорт в градски условия – 0,30 лева разход за електричество за 100 км пробег или средно 3,60 лева годишен разход на електричество за 1200км пробег (среден годишен пробег на членовете на асоциацията);
  • Електрическите тротинетки изискват минимални амортизационни разходи, необходим за годишна им поддръжка.

През последните две седмици липсата на ясно установена регулация в законодателството на Р. България, отнасяща се до електрическите тротинетки, и липсата на координация между институциите създаде тревога и  безпокойство от налагането на санкции от органите на КАТ „Пътна полиция“ сред ползвателите на микроелектрически превозни средства, като най-многобройна група от засегнати се оказват ползвателите на електрически тротинетки.

Ние от Българската Асоциация за електромобилност  (БАЕМ) осъзнаваме необходимостта и настояваме за създаване на ясна и непротиворечива регулация на породените нови обществени отношения. С ясното разбиране сме, че прецизирането и промяната на нормативната база отнема на институциите необходимото и обичайно за тази дейност време. Затова бихме искали да предложим компетентните институции да изразят становището си по отношение на въпроса какви нормативни права и задължения биха ползвали и търпели ползвателите на електрически тротинетки при движение по пътищата към настоящия момент до влизането  в сила на трайна, ясна и непротиворечива регламентация по въпроса.

С настоящето БАЕМ би искала да изрази загрижеността на множеството български граждани избрали да се доверят на алтернативен и природосъобразен начин на придвижване в градска среда. Българската асоциация за електромобилност приветства и е в готовност да участва във всякаква форма на диалог с компетентните институции за създаването на нормативна база, която би благоприятствала употребата на този нов вид начин за придвижване в градска среда.

За Българската Асоциация за електромобилност:

Българската Асоциация за електромобилност (БАЕМ) е новосформирана организация, която обединява предприемачи, юристи, журналисти, инженери, ИТ специалисти и хора с всевъзможни други професии и интереси, обединени от любовта си към електрическите тротинетки. Убедени сме в ползите от този нов вид транспорт като удобна, гъвкава, екологична и безопасна алтернатива, която може да допринесе много за решаване на някои от най-належащите проблеми в големите градове – от мръсния въздух, до задръстванията по улиците.