Промените в Закона за движение по пътищата, регламентиращи използването на индивидуални електрически превозни средства (тротинетки, моноколела, ховър борди и др.) е на финалната права!

Промените в Закона за движение по пътищата, регламентиращи използването на индивидуални електрически превозни средства (тротинетки, моноколела, ховър борди и др.) е на финалната права!
Публикувано на: 24-ти януари 2020

Измина почти една година от както алармирахме за нуждата от законодателни промени. Преборихме се с много институции тези промени да регламентират и насърчават използването на индивидуални електрически превозни средства, а не да ги ограничават.

Преборихме се за:

  • ✅ Отпадане на законовото изискване за удостоверение за правоуправление на моторно превозно средство
  • ✅ Отпадане на законовото изискване за максимална мощност на индивидуалните електрически превозни средства
  • ✅ Отпадане на законовото изискване за носене на каска
  • ✅ Отпадане на законовото изискване за регистрация в КАТ на индивидуалните електрически превозни средства

На 22ри Януари 2020г. бяха приети на първо четене промените в Закона за движение по пътищата от 44-то Народно събрание. Тук искаме да успокоим всички: промените трябва да минат още веднъж през парламента (2ро четене) и да се обнародват в Държавен вестник с което ще станат финални.

През изминалата седмица проведохме много срещи с наши партньорски организации, народни представители и представители на различни държавни организации.
Алармирахме, че някой от текстовете трябва допълнително да се променят преди да се приемат на 2ро четене и ще се борим за тяхната промяна!

Смятаме, че проблемните точки в приетите промените са:

  • ⚠️Подвеждащата дефиниция за класовете на улиците. Всеки закон трябва да е достатъчно ясен за всеки а вкарването на класификацията на улиците усложнява драстично лесното му тълкуване.Предложение: (Забранено е) Да се движи по улици, на които максималната разрешена скорост е над 50км/ч без изградена велосипедна инфраструктура
  • ⚠️ Отпадане от определението за "самобалансиращо се превозно средство" - "чиято максимална коструктивна скорост не надвишава 25км/ч". С това определение много самобалансиращи се превозни средства ще отпаднат от дефиницията и ще станат незаконни. Да се впише както за индивидуалните електрически превозни средства, че не може да надвишават 25км/ч и да се посочат местата където им е позволено да се движат (в момента такива текстове липсват)
  • ⚠️ Да се добави текст позволяващ на индивидуалните електрически превозни средства да се движат в местата определени само за пешеходци с ограничение на скоростта на 8км/ч (нормалната скорост за пешеходец). В момента велосипедната инфраструктура е прекалено недостатъчна за да може човек безпроблемно да се движи в града с индивидуално електрическо превозно средство и без този текст местата за каране на индивидуално електрическо превозно средство са крайно недостатъчни!
  • ⚠️ Текста определящ светлините на индивидуалното електрическо превозно средство да са аналогични на тези за велосипедите (чл. 79) допускащ светлоотразител отзад или устройство за излучване на червена светлина отзад.

Изключително сме щастливи, че нашата организация, макар и много млада успя да промени в положителна насока тези промени и сме още по-щастливи, че държавата се събуди и прие нашите промени и също иска да насърчи използването на индивидуалните електрически превозни средства.

Споделете и вашето мнение в коментарите по-долу!

Ако искате да помогнете, станете член на Българската асоциация за електромобилност и бъдете част от тези промени!